Historik

Gården Norra Glassbo är mycket gammal. Den ena delen av parstugan tros vara från tidigt 1600-tal. Det sägs att Gustav ll adolf övernattade med sitt följe 1619 när han skulle ner till Halmstad för att sluta fred med den danske kungen, Christian lV. Gränsen mellan Sverige och Danmark gick vid Rydöbruk (knysta sten) på den tiden.

1835 såldes halva gården av och andra halvan av parstugan byggdes till. I ca 100 år brukades gården av två familjer. Det kan inte ha varit lätt. Det har plockats mycket sten på åkrarna vilket alla stengärdsgårdar och rösen vittnar om. 1983 tog vår familj över efter Bertil Bengtsson som avled efter många år i Amerika. Gården stod obrukad till och från under 50-70 talen (endast utarrenderad periodvis).

Bertil var min fars morbror. Det är underbart att hitta amerikabrev, vykort och tidningar som vittnar om mina släktingars korrespondens med amerikafararna. I mitten av -80 talet blev granngården Lintalund naturreservat. Då gick vägen till Lintalund genom vår gård. Det innebar att vårt eget lilla paradis plötsligt blev väldigt mycket mer trafikerat.

Vad göra!? Sälja kaffe och våffla verkade som en bra idé. Det har vi nu gjort alla somrar sedan 1989.

© Glassbo Våffelstuga 2015