Natur

I anslutning till gården finner ni också Lintalund Naturreservat. Gården donerades till Torups hembygdsförening 1973, men beboddes av syskonen David och Svea ända fram till sent -80 tal. Gården är ett vackert strövområde och visar än i dag upp ett ålderdomligt kulturlandskap. I området (både Linta och Glassbo) finner man ett stort antal lövträd, tex. Ek, lönn, ask mm och djurliver är rikt. Spår av rådjur och älg är inte ovanligt när man vandrar våra skogsstigar fram. På våren drunknar hasselbacken i vitsippor och även en och annan fridlyst blåsippa. Överallt finner man spår av jordbrukslandskap. Stengärdsgårdar, rösen och terasseringar vittnar om ett slitsamt jordbruk förr i tiden. Här försöker vi nu hålla ängar och åkrar öppna genom bete.

© Glassbo Våffelstuga 2015